Privacyverklaring

Ik gebruik contactinformatie en verzend- en factuuradressen alleen
– om je betaling af te handelen
– om contact met je op te nemen over de bestelling
– de bestelling te kunnen maken en versturen
– voor mijn belastingadministratie

Ik deel deze informatie met de vervoerder (bv. postnl of DHL) om je pakje te versturen en mijn administratie deel ik alleen indien nodig met een accountant en belastingen. De betalingen gebeuren via Mollie Payments of Paypal, met wie ik een gebruikersovereenkomst heb, die voldoet aan de vereiste beveiliging en privacywetgeving.
Voor de belastingen bewaar ik mijn administratie de verplichte 7 jaar, daarna verwijder ik al je gegevens.

Je hebt het recht om de gegevens op te vragen die ik van je heb, en te laten verwijderen.
Hiertoe kun je mij mailen op nancy@hipsypixie.nl.
Of schrijven naar:
Hipsypixie
Nancy Dollevoet
Oranjelaan 10
6571AS Berg en Dal
Nederland.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hipsypixie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hipsypixie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Hipsypixie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Bijvoorbeeld om te zorgen dat een product in de winkelwagen blijft als je naar een volgende pagina gaat.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Ik gebruik Google Analytics alleen om te kunnen zien of ik bezoek krijg en welke pagina’s bekeken worden. Van deze gegevens zijn de IP adressen anoniem gemaakt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hipsypixie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar nancy@hipsypixie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hipsypixie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hipsypixie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via nancy@hipsypixie.nl